สมาคมนักเรียนเก่า และ โรงเรียนปทุมคงคา เข้าพบผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ

สมาคมนักเรียนเก่า และ โรงเรียนปทุมคงคา เข้าพบผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

 

 

 

www.iwctech.com Design