สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลโทเทพพงศ์ ทิพย์จันทร์ ที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นแม่ทัพภาคที่ 1

นายกสมาคมนักเรียนเก่าพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา และกรรมการสมาคมฯเข้าแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าปทุมคงคา พลโทเทพพงศ์ ทิพย์จันทร์ ที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

 

www.iwctech.com Design