สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม (นักเรียนเก่าฯ รุ่น 75)

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม (นักเรียนเก่าฯ รุ่น 75) 

พล.ร.ท. ไชยยศ สุนทรนาค  นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา และคณะครูโรงเรียนปทุมคงคา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ...พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม (นักเรียนเก่าฯ รุ่น 75)  หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด. ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

www.iwctech.com Design