พล.ร.ท. ไชยยศ สุนทรนาค นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ร่วมกับนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

พล.ร.ท. ไชยยศ สุนทรนาค นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ร่วมกับนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา  ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ   โดยมี พล.ร.ต. สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นประธานในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

www.iwctech.com Design