สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาร่วมกับโรงเรียนปทุมคงคา ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกรุ่น ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์ ฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกีฬาของโรงเรียนปทุมคงคา

สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาร่วมกับโรงเรียนปทุมคงคา ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกรุ่นฯ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์ฟุตบอลกา รกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนและกีฬาของโรงเรียนปทุมคงคา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/0B5YIqmHYxeFbWmR0VUM0S0V0LVU/view?usp=sharing

www.iwctech.com Design