การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา โดยท่าน พล.ร.ท.ไชยยศ สุนทรนาค เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และตรงกับครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ แล้วตามข้อกำหนดบังคับฯ ที่ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา โดยท่าน พล.ร.ท.ไชยยศ สุนทรนาค  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และตรงกับครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ แล้วตามข้อกำหนดบังคับฯ  ที่ประชุมจึงแต่งตั้ง ท่าน ผอ.อดิลักษณ์  เชาวนภัทร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมคงคา เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการชุดใหม่  โดยสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อ พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม (นักเรียนเก่ารุ่น75) เพื่อเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่  และในที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อท่านอื่นๆ นอกจากนี้  จึงเป็นมติเอกฉันทน์ให้ พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ในวาระปี 2561-2563           หลังจากนั้นประธานจัดการเลือกตั้งจึงทำการเลือกตั้งกรรมการ 10 คน และสมาชิกในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อจำนวน 10 ชื่อพอดี ตามระเบียบข้อบังคับฯ จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้งแต่อย่างใด  และปิดการประชุมอย่างเรียบร้อย

www.iwctech.com Design