ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

เพลงประจำโรงเรียน
       

เพลงมาร์ชปทุมคงคา “น้ำเงิน ฟ้า”
น้ำเงินฟ้าสง่าพลิ้วปลิวใสว              น้ำเงินฟ้าสะบัดไปไม่ย่อย่น
น้ำเงินฟ้าทรหด     รู้อดทน     น้ำเงินฟ้าไม่จำนนเพื่อความดี
น้ำเงินฟ้าจงมารื่นชื่นชุมนุม              น้ำเงินฟ้าลูกปทุมอย่าลืมสี
น้ำเงินฟ้าจงยืนหยัดสวัสดี      น้ำเงินฟ้าส่องศรีนิรันดรไป
น้ำเงินฟ้าขอเตือนเพื่อนพี่น้อง     น้ำเงินฟ้าพวกพ้องทั้งเก่าใหม่
น้ำเงินฟ้าจงสมัครรักกันไว้     น้ำเงินฟ้า (น้ำเงินฟ้า)     น้ำเงินฟ้า (น้ำเงินฟ้า)    
น้ำเงินฟ้าธงชัยของเราเอย . . . .

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
ปฎิทินโรงเรียน
สาระสนเทศโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน